Cung cấp sản phẩm lắp xiết

10|10|2013 16:54

Tin khác

Tỷ giá ngoại tệ


Ngày: 17/10/2018 13:14

Mua Bán
AUD 16.452 16.732
CAD 17.756 18.113
CHF 23.233 23.700
DKK 0 3.674
EUR 26.781 27.101
GBP 30.395 30.882
HKD 2.935 3.000
INR 0 329
JPY 205 212
KRW 19 21
KWD 0 79.884
MYR 0 5.658
NOK 0 2.907
RUB 0 397
SAR 0 6.450
SEK 0 2.649
SGD 16.771 17.073
THB 703 732
USD 23.295 23.385