Cung cấp sản phẩm lắp xiết

10|10|2013 16:54

Tin khác

Tỷ giá ngoại tệ


Ngày: 21/08/2018 03:08

Mua Bán
AUD 16.817 17.103
CAD 17.561 17.914
CHF 23.068 23.531
DKK 0 3.616
EUR 26.354 26.669
GBP 29.290 29.759
HKD 2.922 2.987
INR 0 346
JPY 206 213
KRW 19 21
KWD 0 79.566
MYR 0 5.712
NOK 0 2.799
RUB 0 385
SAR 0 6.433
SEK 0 2.571
SGD 16.767 17.069
THB 690 719
USD 23.230 23.310