Cung cấp sản phẩm lắp xiết

10|10|2013 16:54

Tin khác

Tỷ giá ngoại tệ


Ngày: 25/09/2017 03:53

Mua Bán
AUD 17.846 18.114
CAD 18.193 18.596
CHF 23.168 23.634
DKK 0 3.713
EUR 26.998 27.321
GBP 30.490 30.979
HKD 2.870 2.934
INR 0 363
JPY 200 204
KRW 18 21
KWD 0 78.253
MYR 0 5.453
NOK 0 2.962
RUB 0 437
SAR 0 6.285
SEK 0 2.891
SGD 16.647 16.948
THB 673 701
USD 22.700 22.770